Přihlášky

Letošní pouť již proběhla, proto již nejsou přihlášky přístupné. Přihlášky pro pouť v roce 2019 budou včas přístupné na této www stránce

Pro přihlášení na pouť postupujte, prosíme následovně:

 • ›  zvažte, do jaké výše popsané skupiny chcete být zařazeni:
  • 1. - nemocný ubytovaný v Accueil - především vozíčkáři, či jinak těžce nemocní
  • 2. - nemocný ubytovaný v hotelu - nemocní, chodící
  • 3. - zdravý ubytovaný v hotelu– jako poutník
  • 4. - zdravý ubytovaný v hotelu -jako člen týmu
 • ›  vyberte si zde příslušný formulář s přihláškou
 • ›  vyplněnou přihlášku určenou pro Vámi zvolenou skupinu pošlete zpět
 • ›  vyčkejte, prosíme, pokud možno v brzké době Vám zašleme podrobné informace o platbě, termínu odjezdu atd.

Respektujte, prosíme, fakt, že v Accueil je počet míst pro těžce nemocné omezen. Proto nežádejte ubytování v tomto místě, pokud jste chodící a plně soběstačný, umožníte tak cestovat těm, kdo ubytování Accueil opravdu potřebují!

Přihlášením se na pouť do Lourdes souhlasím:
- aby Řád maltézských rytířů prostřednictvím Nadačního fondu Lourdes za účelem pořádání pouti do Lourdes zpracoval mé osobní údaje obsažené v této přihlášce a veškeré údaje o mém zdravotním stavu a zdravotní péči, která mi byla poskytnuta za účelem účasti na pouti do Lourdes. Beru na vědomí, že po uplynutí této doby mohou být moje osobní údaje zpracovávány pouze pro účely statistické a pro účely archivnictví. Beru na vědomí, že zpracování mých osobních dat probíhá v souladu s pravidly GDPR.

PROHLÁŠENÍ:
Podáním přihlášky prohlašuji, že jsem si vědom(a), že nepravdivě nebo neúplně uvedené údaje o mém zdravotním stavu mohou být příčinou komplikací nebo ohrožení života a beru na sebe za tuto skutečnost plnou odpovědnost.