Fotogalerie

Vstup do fotogalerie. Obsahuje 82 fotek z minulých poutí. Videa z poutí jsou na konci této stránky.

Na níže uvedených fotografiích je názorně vidět, jak se měnil počet poutníků do Lurd v průběhu let. Klinutím na fotku stáhnete tutéž ve větším formátu. Autorem textů je Anna Bezchlebová.

Všichni poutníci v roce 2018 Pouť do Lurd v roce 2018
60. řádová pouť proběhla v termínu 3.5.-7.5. 2018. Letadlo bylo opět úplně plné, tedy 189 poutníků, z toho 35 pánů nemocných, o které pečovalo 58 dobrovolníků (z toho 3 krajané z GB a Belgie, kteří přijeli individuálně) a 99 soběstačných poutníků. Poutníky doprovázeli dva jáhni a 9 kněží včetně ostravsko-opavského biskupa Františka Václava Lobkowicze a jeho bratra Zdeňka Filipa, opata tepelského.

Všichni poutníci v roce 2017 Pouť do Lurd v roce 2017
59. řádová pouť proběhla ve dnech 4.-8.5.2017. Pouti se zúčastnilo opět plné letadlo poutníků, tedy 189 osob. Z toho 35 pánů nemocných, o které pečovalo 49 dobrovolníků a 105 poutníků. Velikou ctí pro všechny byla účast J. eminence kardinála Dominika Duky.

Všichni poutníci v roce 2016 Pouť do Lurd v roce 2016
58. řádová pouť proběhla ve dnech 28.4.-2.5.2016. 50 členů dobrovolnického týmu pečovalo o 26 našich Pánů nemocných a doprovázelo je 109 poutníků.


Všichni poutníci v roce 2015 Pouť do Lurd v roce 2015
57. pouti Řádu Maltézských rytířů do Lurd se v době od 30.4. do 4. 5. 2015 z Českého velkopřevorství zúčastnilo 30 našich Pánů nemocných, kterým pomáhalo 52 členů pečovatelského teamu, a 107 poutníků


Všichni poutníci v roce 2014 Pouť do Lurd v roce 2014
56. pouti Řádu Maltézských rytířů do Lurd se v době od 1. do 5. 5. 2014 z Českého velkopřevorství zúčastnilo 32 našich Pánů nemocných, kterým pomáhalo 51 členů pečovatelského teamu, a 106 poutníků


Všichni poutníci v roce 2013 Pouť do Lurd v roce 2013
55. pouti Řádu Maltézských rytířů do Lurd se v době od 2. do 6. 5. 2013 z Českého velkopřevorství zúčastnilo 33 našich Pánů nemocných, kterým pomáhalo 56 členů pečovatelského teamu, a 94 poutníků. Vrátili jsme se obohaceni duchovními zážitky.
Místu, kde se zjevila Panna Maria, se naše výprava odvděčila velkorysou sbírkou na odstranění následků ničivé povodně, která v tomto roce Lurdy zasáhla dvakrát. Pán Bůh zaplať, každý dal, co mohl.

Všichni poutníci v roce 2012 Pouť do Lurd v roce 2012
54. Pouť Suverénního řádu maltézských rytířů do Lurd se uskutečnila ve dnech 3. až 7.5.2012.
Z Českého velkopřevorství se zúčastnilo 34 Pánů nemocných, o které pečovalo 49 dobrovolníků a 77 radostných poutníků.
Smutné bylo, že 26 míst zůstalo v letadle neobsazeno.

Všichni poutníci v roce 2011 Pouť do Lurd v roce 2011.
Ve dnech 28.4. - 2.5.2011 proběhla 53. Pouť Suverénního řádu maltézských rytířů do Lurd.
Z Českého velkopřevorství se zúčastnilo 30 našich Pánů nemocných, o které pečovalo a zdárný průběh pouti zabezpečovalo 55 dobrovolníků v maltézských uniformách. Všechna zbylá místa v letadle byla obsazena poutníky.
2 batolata do dvou let byla dokonce navíc.

Všichni poutníci v roce 2010 Pouť do Lurd v roce 2010.
Výprava Českého velkopřevorství čítala 29 nemocných, 42 členů ošetřovatelského teamu a 95 ostatních poutníků, dohromady 166. S ohledem na skutečnost, že letošní rok je rokem kněží a díky podpoře hnutí Cesta 121, se této pouti zúčastnilo 20 kněží, z toho 12 v pokročilém věku. Všichni jsme se vrátili posilněni zážitky z místa, kde se před 152 lety Panna Maria zjevila Bernardetě a kde vykonala tolik zázraků.

Všichni poutníci v roce 2009 Pouť do Lurd v roce 2009.
Podruhé jsme dokázali vypravit z ČR celé speciální letadlo přímo do Lurd. Naši pouť poprvé samostatně vedli manželé Ursula a Tomáš Czerninovi. Putovalo s námi 32 nemocných, 36 členů týmu včetně dvou kněží a 100 poutníků opět s celým vedením Českého velkopřevorství. Nemocní byli oproti členům týmu téměř v přesile, ale výrazně omlazený tým zvládl svůj úkol fantasticky a všichni se už moc těší na pouť do Lurd 2010.

Všichni poutníci v roce 2008 Pouť do Lurd v roce 2008.
Jubilejní 150. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech, jubilejní 50. maltézská pouť. Rozhodli jsme se oslavit tato výročí opravdu důstojně… Z České republiky jsme vypravili poprvé samostatně speciální letadlo. V něm putovalo 40 nemocných, 55 členů týmu a 65 poutníků. Výpravu doprovázeli Mons. J. Paďour a Mons. D. Duka, dále pak velkopřevor ČVP Frá Karel Paar a Frá Pierre de Bizemont, řádoví kaplani a mnoho dalších kněží.

Všichni poutníci v roce 2007 Pouť do Lurd v roce 2007.
Opět po roce jsme putovali k Panně Marii do Lurd. Tentokrát jsme letěli linkovým letem do Paříže a odtud jsme jeli autobusem až do Lurd. V naší výpravě putovalo 18 nemocných, o které se staralo 27 členů týmu. Po cestě našemu autobusu nedaleko Toulouse praskly dvě pneumatiky, a tak jsme čekali pět hodin na opraváře. I toto utrpení bylo nahrazeno nezapomenutelnými zážitky v Lurdech.

Všichni poutníci v roce 2006 Pouť do Lurd v roce 2006.
Znovu jsme putovali do Lurd speciálním letem napůl s Poláky. Putovalo s námi tenkrát 23 nemocných, o které pečovalo 29, členů týmu. Členy výpravy byli opět i velkopřevor ČVP Frá Karel Paar, Frá Norbert Kinský, řádoví kaplani a jáhen.

 

Všichni poutníci v roce 2005 Pouť do Lurd v roce 2005.
V tomto roce došlo ke změně způsobu dopravy na pouť, letěli jsme zvláštním přímým letem z Prahy, o který jsme se podělili s polskou výpravou, přímo do Lurd.
Putovalo s námi 20 nemocných, o které se staralo 30 členů týmu. Naší výpravu doprovázel vedle řádového kaplana P. F. Hofmana také Frá Norbert Kinský a velkopřevor ČVP Frá Karel Paar. V době naší pouti dosahovala teplota v Lurdech ke 30°C.

Všichni poutníci v roce 2004 Pouť do Lurd v roce 2004.
V tomto roce putovalo do Lurd 16 nemocných a 20 členů týmu, skupinu doprovázel řádový kaplan. I tentokrát jsme letěli linkovým letem do Paříže, po Paříži nás přepravil autobus a dále jsme opět pokračovali rychlovlakem TGV. Přes to, že tento způsob dopravy byl hodně náročný (fyzicky i finančně), zažili jsme po celou dobu pouti spoustu krásných chvil a rádi na tu dobu vzpomínáme.

 

 

Všichni poutníci v roce 2003 Pouť do Lurd v roce 2003.
Naše první samostatná pouť v novodobé historii Maltézské pomoci. Tehdy od nás do Lurd putovalo 11 nemocných a 13 členů týmu. Výpravu doprovázeli řádový kaplani P. Jiří Jeřábek a P. František Hofman. Pouť vedli, stejně jako po mnoho dalších let, manželé Bettina a Jiří Lobkowicz. Letěli jsme linkovým letem do Paříže, tam přestoupili do autobusu, přejeli Paříž a nastoupili do rychlovlaku TGV, kterým jsme dojeli až do Lurd.


Videa

Film z pouti 2010

1. díl:2. díl:Dokument z tvorby studentů 1. ročníku FAMU, zachycující atmosféru této pouti pod názvem Lurdy-pole bitevní